Flash Tubes and Modeling lamps


Импулсни лампи 5400оК - омега-образни и U-образни - 500W/s, 1200W/s

Пилотни халогенни лампи - винтов цокъл Е14, Е27 стандртни - 100W и 250W . Иглен цокъл - 300W и 650W

Ценова листа оборудване ELFO