EXPLORER 1200 W/s


EXPLORER 1200

Специално проектирано акумулаторно захранване за студийни светкавици с мощности до 2400W/s.

Превръща постоянното напрежението 12V на вградения акумулатор в 230V променливо напрежение с прецизна синусоидална форма. Напълно съвместимо захранване за консуматори до 150W постоянна мощност - телевизори, принтери, зарядни устройства за различни видео, фото, телевизионни камери и устройства.

 Мобилно захранване за една или няколко светкавици в полеви условия.

 Explorer 1200W/s осигурява нормална работа на светкавици с време за готовност 2,5-3,5сек. . С едно зареждане акумулатора осигурява 1000 светвания за светкавица с 300W/s мощност.

Тегло на Explorer 1200 - 7kg.

данни и съвместимост на генератора

Ценоразпис на оборудването под наем

Цени за генератори - инвертори за светкавици