Grey Card


Сивата карта служи на фотографа за правилното измерване на осветеността на обекта. Използва се с вграден или външен светломер по метода на отразената светлина