Advertasing Cilinder and Roud Light Tents


Светлинна палатка и светлинен куб за мобилно или студийно снимане на предмети, бижута, пластики. Равномерно, дифузно светене за премахване на сенките. Четири цветни подложки - бяло, червено, синьо, черно. Особено подходящи за снимане за Интернет и каталози.

Цени за аксесоарите