Светлинна стена за мека, дифузна светлина


Светлинната стена е със собствена конструкция за опъване на транспарентно-софт платно с размери осигуряващи светлинни характеристики на светлинен прозорец за студийно и външно снимане с разсеяна, мека светлина от естествени източници, светкавици или постоянно светещи халогени и дейлайт луминисцентни лампи.

Размери 2х3м или 2х4м

Цени на аксесоарите

Ценоразпис на оборудването под наем