Наградените снимки Фотофиеста 2007

Номинирани снимки Фотофиеста 2007